کارتن فروشی و کارتن سازی کارتن باکس با مدیریت طالبلو

انواع کارتن برای فروش

کارتن کوچک حجم کارتن موز

در کیفیت های مختلف

قیمت ۳۰۰۰تا ۳۵۰۰ تومان

قیمت بستگی به کیفیت دارد

کارتن

کارتن چینی

کارتن متوسط

کارتن متوسط

این کارتن برای وسایل خرده ریز منزل زونکن اداری و… استفاده می

شود

حدود سایز کارتن ۶۰در ۴۰در ۴۰ می باشد

1 300x225 - کارتن فروشی-فروش کارتن-کارتن اسباب کشی

کارتن بزرگ

کارتن بزرگ برای اجناس حجیم و لباس و مانیتور و… استفاده می

شود

این کارتن دارای سایز های مختلفی دارد

کارتن فروشی

کارتن فروشی

کارتن باکس