خرید کارتن فروش کارتن

خرید کارتن فروش کارتن(خرید کارتن فروش کارتن یکی از فعالیت

های کارتن باکس می باشد)

خرید کارتن

در دنیا امروزه دیگر چیزی به نام زباله و یا دور انداختنی وجود ندارد شما در کارخانه

 

خرید کارتن فروش کارتن

خرید کارتن فروش کارتن

خود یا محل تولید کالا و برند خود دیگر نگران کارتن های از مد افتاده خود نباشید ما

همه آن ها را به قیمت مناسب از شما خریداریم و در هر جا و زمان خریدار هستیم تیم

پر تلاش کارتن باکس با مدیریت آقای طالبلو  همیشه خود را به مشتری می داند تا یک

فروشنده و مدیر شرکت پس دیگر نگرانی معنا ندارد

کارتن فروشی

دیگر زمینه فعالیت تک کارتن در فروش کارتن های استوک و دسته دوم کارخانه ها و

برند ها می باشد و ساخت کارتن در سایز ها و رنگ های مختلف ساخت جعبه پستی

و لمینت کارتن و… از جمله فعالیت های شرکت می باشد

خرید کارتن فروش کارتن

خرید کارتن فروش کارتن

توجه خرید کارتن و فروش کارتن در محل شما می باشد