1 - فروش کارتن اسباب کشی طالبلو

فروش کارتن اسباب کشی  در سایزها و اندازه های مختلف و ارسال

بار با تمایل مشتری توسط پیک به سرتاسر تهران

کارتن اسباب کشی منزل

کارتن مباسب برای اسباب کشی منزل در سه سایز خلاصه میشود

۱-کارتن کوچک که تقریبا حجم کارتن موز را دارد و مناسب شکستنی و کتاب می باشد

فروش کارتن اسباب کشی

فروش کارتن اسباب کشی

کارتن متوسط

که برای اجناس سبک تر و در کل تمامی وسایل خرده منزل استفاده می شود که تقریبا

دو برابر حجم کارتن موز می باشد1 300x225 - فروش کارتن اسباب کشی طالبلو

کارتن بزرگ

کارتن بزرگ بیشتر برای بسته بندی وسایل سبک . پر حجم استفاده می شود مثل

لباس -قابلمه و….5 1 300x225 - فروش کارتن اسباب کشی طالبلو