نایلون حبابدار

فروش انواع نایلون حبابدار

با یک تماس از یک متر تا چندین رول نایلون حبابدار می توانید تهیه فرمایید

۰۹۳۵۶۴۸۲۶۹۱      ۰۹۱۹۲۴۶۹۰۸۱ طالبلو

نایلون حبابدار

نایلون حبابدار