12 min - کارتن اسباب کشی مناسب

کارتن اسباب کشی مناسب

کارتن مناسب؟

منظور از کارتن مناسب برای اسباب کشی چیست ؟ این همان سوالی هستش که

همواره زمان اسباب کشی ذهن ما را درگیر خود می کند

شما با تماس با کارتن باکس هر نوع کارتن مورد نیاز خود را به آسانی می توانید فراهم نمایید و

کارتن های مناسب برای اسباب کشی منزل یل اداره و یا ارسال بار به خارج و … در کارتن باکس

موجود می باشد کارتن مناسب برای اسباب کشی باید دارای چند کارکتر باشد اول اینکه ۵ لایه

باشد دوم اینکه چسب خور خوبی داشته باشد(بعضی از کارتن ها اصلا چسب خوب به کارتن نمی

چسبه) سوم اینکه دارای ظاهر مناسبی باشه (کارتن پاره و یا وسله خورده نباشه) و….

نمونه هایی از کارتن مناسب اسباب کشی

کارتن اسباب کشی مناسب

کارتن اسباب کشی مناسب

1 150x150 - کارتن اسباب کشی مناسب

کارتن زونکن