کارتن فروشی بختیاری کارتن باکس

فروش انواع کارتن اسباب کشی و اداری

با یک تماس کارتن خود را تهیه فرمایید

۰۹۱۹۲۴۶۹۰۸۱ طالبلو

کارتن شکستنی و کتاب قیمت ۳۰۰۰تا ۴۰۰۰ تومان

کارتن فروشی بختیاری

کارتن فروشی بختیاری

کارتن متوسط برای زونکن و شکستنی های بزرگ

قیمت از ۴۰۰۰تا ۶۰۰۰ تومان

4 12 min 300x225 - کارتن فروشی بختیاری - کارتن باکس

کارتن بزرگ برای لباس و ملزومات اداری

قیمت از ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰   تومان

5 1 300x225 - کارتن فروشی بختیاری - کارتن باکس

کارتن باکس در زمینه ساخت کارتن و چاپ نیز فعالیت دارد

ساخت کارتن

در صورت تمایل بار شما با پیک ارسال می شود