کیسه پارچه ای برای حمل بار چیست

کیسه پارچه ای برای حمل بار

کیسه پارچه ای برای حمل بار همان بقچه لباس است که به صورت صنعتی

در آمده و کار را برای شما راحت کرده است و در ۷ سایز موجود می باشد

که برای اسباب کشی سه سایز ۷و۶و۵ بیشترین استفاده را دارد

برای اطلاع از انواع بقچه و قیمت آن با کارتن فر.شی تماس بگیرید

کیسه پارچه ای حمل بار

بقچه لباس