2 - کیسه پارچه ای برای حمل بار چیست

کیسه پارچه ای برای حمل بار چیست

کیسه پارچه ای برای حمل بار

کیسه پارچه ای برای حمل بار همان بقچه لباس است که به صورت صنعتی

در آمده و کار را برای شما راحت کرده است و در ۷ سایز موجود می باشد

که برای اسباب کشی سه سایز ۷و۶و۵ بیشترین استفاده را دارد

برای اطلاع از انواع بقچه و قیمت آن با کارتن فر.شی تماس بگیرید

کیسه پارچه ای حمل بار

بقچه لباس