20181126 162145 170831543 1 - از کجا کیسه پارچه ای بخریم

از کجا کیسه پارچه ای بخریم

از کجا کیسه پارچه ای بخریم؟

بقچه پارچه ای همان طور که از اسمش پیداست نوعی پارچه دوخته شده

به همراه زیپ است که برای اسباب کشی و یا قرار دادن وسایل به صورت

تفکیکی استفاده می شود

برای تهیه بقچه لباسی به تعداد عمده و خرده با کارتن فروشی و شماره ۰۹۱۹۲۴۶۹۰۸۱ طالب لو 

تماس گرفته و محصول خود را در در زمان کوتاه تحویل بگیرید

20181126 162145 170831543 1 - از کجا کیسه پارچه ای بخریم

کیسه لباسی