بسته شماره ۵ و ارسال رایگان داخل تهران

بسته  شامل

۱- ۲۵ عدد کارتن چینی و کتاب که برای استحکام بالا از نوع خارجی و استوک می باشد

۲- شامل ۲۵ عدد کارتن متوسط که با توجه به موجودی انبار نو و یا استوک می باشد

۳- شامل ۱۵ عدد کارتن بزرگ لباس و عروسک و.. می باشد که کارتن ها نو می باشند

۴-شامل دو رول ۸۰ متری ضربه گیر سه لا درجه یک

۵-شامل یک رول استرج ۲۵۰ متری (سلفون)

۶- شامل ۶ حلقه چسب میکرون بالا

۷- یک توپ نخ بسته بندی و ارسال رایگان داخل تهران

5 - بسته شماره 5

بسته شماره ۵