کارتن باکس در زمینه خرید و فروش کارتن و ساخت انواع کارتن و جعبه

فعالیت دارد

۰۹۱۹۲۴۶۹۰۸۱ طالبلو

۰۹۳۵۶۴۸۲۶۹۱

ادرس انبار: تهران خیابان شوش خیابان خیام جنوبی کوچه باغ انگوری