سلفون اسباب کشی در عرض نیم متر و طول ۲۵۰ متری ضخیم و

مناسب برای بسته بندی مبل و یخچال و کم کردن حجم لباس و خیلی

از کار های دیگر

سلفون پالت بند برای این برای اسباب کشی نسبت به سلفون خارجی بهتر است

چون سلفون خارجی مثل چسب بر روی یخچال .شیشه و … لک . جا می گذارد

ولی سلفون پالت بند به هیچ عنوان لک و جا نمی اندازد

سفارش بالای ده رول رایگان ارسال می شود

.png - سلفون اسباب کشی - سلفون پالت بند
سلفون اسباب کشی