سلفون اسباب کشی

سلفون برای چه کاری باید استفاده شود؟سلفون اسباب کشی چیست؟

سلفون یک نوع نایلون با ضخامت پایین می باشد که برای پک (پلمپ) کردن وسایل استفاده می شود سلفون

در دو مدل موجود می باشد سلفون خارجی که دارای متراژ مختلف ۱۰۰و۲۰۰و۵۰۰و۱۰۰۰متری در عرض ۳۵و ۴۰

سانتی می باشد ودارای ضخامت ۹ الی ۱۳ میکرون می باشد و به خاطر میکرون پایین با حرارت دست هم به هم

می چسبند و عیبی که دارد این است که به روی وسایل خام جا می اندازد و حتما باید قبل از استفاده از سلفون

اسباب کشی خارجی از نایلون حبابدار استفاده کرد که جا روی وسیله نیافتد

سلفون ایرانی(سلفون پالت بند) که در متراژ ۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰و۵۰۰و۱۰۰۰متری با ضخامت ۲۳ میکرون موجود می باشد

که نسبت به خارجی هم ضخیم تر و هم چسبندگی کمتری دارد ولی روی وسیله خان جا نمی اندازد

سلفون بسته بندی 169x300 - سلفون اسباب کشی

سلفون بسته بندی