کارتن اداری و زونکن

 

کارتن اداری  کارتنی است که برای جا به جایی مدارک یا

 

… در شرکت ها استفاده می شود

 

شما برای تهیه کارتن اداری و کارتن زونکن  مورد نیاز خود برای جا به جایی پرونده

 

کیس با ما تماس گرفته و کارتن مورد نیاز خود را تهیه فرمایید

 

فروش انواع کارتن اسباب کشی نو و استوک

 

1 300x225 - کارتن اداری و زونکن