کارتن فریت

فریت در لغت به معنی هوایی یا آسمانی می باشد و فریت بار یعنی ارسال بار به

صورت هوایی توسط هواپیما از کشوری به کشور دیگر

کارتن فروشی طالب لو دارای کارتن فریت مناسب برای ارسال بار می باشد و فقط کافی است با شرکت تماس گرفته و بعد از

راهنمایی خرید خوبی را تجربه کنید

کارتن فریت بار با کارتن دیگر تفاوت دارد و این تفاوت در نوع ساختار آن می باشد و برای همین بیشتر از کارتن استوک خارجی

برای فریت استفاده می شود

یراس مشاوره و خرید با شماره ۵۵۵۹۳۴۶۹ تماس بگیرید

شما می توانید از صفر تا صد فریت خود را به ما بسپارید

1 26 min 2 300x225 - کارتن فریت