کارتن مخصوص فریت بار

کارتن مخصوص فریت بار

 

کارتن فریت چیست؟

شما زمانی برای ارسال بار خود از یک کشور به کشور دیگر نیاز به کارتنی مناسب 

دارید که به آن نوع کارتن خالی کارتن فریت می گویند

دو نوع کارتن فریت موجود می باشد

۱- کارتن نو که ساخت شرکت می باشد و دارای استحکام خوبیست

۲- کارتن استوک خارجی که دارای جنس بسیار مناسب می باشد

کارتن مخصوص فریت بار