12 min - کارتن مقوایی آماده - کارتن آماده - کارتن نو آماده

کارتن مقوایی آماده – کارتن آماده – کارتن نو آماده

کارتن مقوایی آماده نو در چند ابعاد خاص در کارتن باکس موجود می باشد و

برای تهیه کارتن آماده متناسب با کار خود باید در صورت کارتن های

ساختگی قرار بگیرد که مدتی برای آماده شدن زمان نیاز دارد در کارتن

باکس انواع مختلف کارتن  استوک آماده موجود می باشد

کارتن آماده با توجه به اندازه و کیفیت آن قیمت مختلفی را دارد