گونی برای اسباب کشی

گونی در مصارف خانگی دو کاربرد اساسی دارد

گونی بزرگ برای مصارف اسباب کشی کی باشد که بعد از کارتن و نایلون حباب دار مصرف زیادی دارد و برای بردن وسایل حجیم

و سبک مصرف می شود وقالبا برای بردن لبای و متکا و عروسک بسیار مورد استفاده قرار می گیرد

و گونی اردی (گونی متوسط) که برای ریختن نخاله ساختمانی و یا کود گیاهی استفادهمی شود شما برای خرید هر توع کارتن

می توانید با ما در تماس باشید

2892f886 62e2 44f7 9a60 f2b39c8d687d 169x300 - گونی برای اسباب کشی

گونی برای اسباب کشی