نوشته‌ها

مرکز فروش کارتن اسباب کشی

کیسه پارچه ای برای حمل بار چیست

کیسه پارچه ای حمل بار

کیسه پارچه ای برای حمل بار همان بقچه لباس است که به صورت صنعتی

در آمده و کار را برای شما راحت کرده است و در ۷ سایز موجود می باشد

که برای اسباب کشی سه سایز ۷و۶و۵ بیشترین استفاده را دارد

برای اطلاع از انواع بقچه و قیمت آن با کارتن فر.شی تماس بگیرید

2 - کیسه پارچه ای برای حمل بار چیست

بقچه لباس